BASEL III, HET EINDE VAN CASHPOOLING?

On the 26th of March 2015 Enigma Consulting and Rabobank organised a successful first Round Table for corporate treasurers on Basel III and the impact on cash pooling. Below you can read about the experiences during that day (only available in Dutch).

Op 26 maart 2015 gingen 15 corporate treasurers met elkaar de discussie aan over de impact van Basel III op hun huidige cashpoolstructuur. In de vorm van een Ronde Tafel faciliteerden Rabobank en Enigma Consulting samen de discussie en gaven de treasurers aan tafel daarbij volop de ruimte om hun inzichten te delen en van elkaar te leren. Hoewel Basel III in de eerste plaats een regulering voor banken is, waren de meeste deelnemers zich er aan het einde van de Ronde Tafel van bewust dat deze regelgeving hun organisatie (indirect) wel degelijk zal raken.

AANLEIDING

Tijdens de afgelopen DACT treasurybeurs in Noordwijk presenteerden Rabobank en Enigma het Treasury Barometer rapport op basis van de survey die is gehouden in de zomer van 2014. Als opvolging en ter verdieping van de Barometer worden er Ronde Tafels georganiseerd met als doel een platform te creëren waar corporate treasurers met elkaar in discussie kunnen gaan over actuele onderwerpen. De keuze voor het onderwerp van de eerste Ronde Tafel komt voort uit een aantal uitkomsten van het Treasury Barometer rapport:

  • 50% van de corporate treasurers ondervinden moeilijkheden om de relevante wet- en regelgeving te begrijpen;
  • 42% van de respondenten verwachten geen impact te voelen van Basel III.

AAN TAFEL!

De middag werd ingeleid door Johan van Donkersgoed die, in zijn rol als Manager Asset & Liability Management binnen de Rabobank, de gevolgen van Basel III op de bankbalans uiteenzette. Hier werd al duidelijk dat banken zich naast Basel III alweer voorbereiden op nieuwe regulering vanuit de EPC en het Basel Comité.

Na een korte introductieronde werd duidelijk dat de treasurers verschillende interpretaties hebben over de impact van Basel III op de eigen organisatie. De meeste treasurers zijn internationaal actief en gebruiken cashpools om goed zicht te hebben op de geldelijke posities over de wereld. Vooral notional cashpooling blijkt een veel gebruikte techniek om de posities van de rekeningen binnen de cashpool ‘virtueel’ te netten, zodat er een renteafrekening plaatsvindt over één nettopositie.

Als uitkomst van de discussie zien de treasurers in dat het cruciaal is om op korte termijn samen te zitten met de bank om naar de gevolgen te kijken. Vanuit wetgeving zijn banken verplicht meer kapitaal aan te houden voor risicogevoelige producten. Dit heeft niet alleen impact op de prijs maar ook op de vorm van en het aanbieden van producten. Wanneer het netten van uitstaande posities binnen een notional cashpool niet zonder meer is toegestaan, kan het product ‘notional pooling’ voor een bank minder aantrekkelijk worden omdat er tegenover negatieve standen in de cashpool extra kapitaal moet worden aangehouden. In Nederland is het bij sommige banken reeds zichtbaar dat de dienstverlening rondom notional pooling verandert. Andere banken beraden zich nog over de precieze invulling van het product.

Veel treasurers begrijpen dat het hebben van overleg met je eigen bank over de gevolgen voor bestaande producten cruciaal is. Voor sommige deelnemers van de Ronde Tafel was dit een eyeopener, voor andere deelnemers een open deur. Juist deze verschillen in inzichten en ideeën dragen bij aan een effectieve discussie! Dit laatste geldt ook voor het bedenken van eventuele alternatieven voor (notional) cashpooling. Een overstap naar zero balancing pooling, een hybride vorm van pooling of virtual accounts behoren tot de opties.

Ook is het belangrijk om de operationele impact op korte termijn te doorgronden. Een van de treasurers gaf aan dat zijn inschatting is dat een nieuwe poolstructuur inrichten een programma van meerdere maanden is.

Tijdens de evaluatie van de bijeenkomst en de daaropvolgende borrel geeft de overgrote meerderheid aan deze Ronde Tafel aan te raden bij collega’s. Wij kijken terug op een geslaagde eerste Treasury Barometer Ronde Tafel en kijken uit naar de volgende sessies.